Nieuws

Aanscherping (online) consumentenbescherming: verbod valse reviews en informatieplicht gepersonaliseerd aanbod

7 juni 2022 – Linda Eijpe

Op 28 mei 2022 treedt de implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming in werking. De wet bevat regels om de consument duidelijker en eerlijker te informeren. Hieronder een aantal wijzigingen:

Valse reviews

Het wordt webwinkels en digitale platforms bijvoorbeeld verboden om valse reviews te plaatsen of te doen plaatsen. De reviews moeten worden gecontroleerd op echtheid voordat deze geplaatst worden. De wijze waarop de controle plaats vindt moet ook aan de consument bekend worden gemaakt. Het bovendien wordt het verboden om, tegen betaling, een ander een valse consumentenbeoordelingen te laten plaatsen.

Gepersonaliseerd aanbod

Daarnaast moeten verkopers consumenten laten weten of zij een gepersonaliseerd prijsaanbod krijgen, bijvoorbeeld doordat een algoritme bijhoudt wat de betreffende consument heeft gekocht en welke websites zij heeft bekeken. Daarnaast wordt het verboden om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen.

Informatieplicht online platform/verkopers

Verder moeten de online platforms consumenten laten weten wie verantwoordelijk is (verkoper of platform) voor de levering en het afhandelen van retourzendingen, zodat de consument weet wie hij moet benaderen bij problemen. Op het online platform moet het ook duidelijk zijn hoe de volgorde van de zoekresultaten die een consument krijgt wordt vastgesteld.

Informatieplicht en persoonsgegevens gratis diensten 

Tenslotte moeten aanbieders van gratis diensten informatie gaan verstrekken over bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst en de  beëindiging daarvan. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst zonder reden binnen veertien dagen te ontbinden. De aanbieder dient dan de verwerking van de persoonsgegevens te staken en deze aan de consument te retourneren.

Van-voor prijsaanduidingen

Een handelaar dient bij de aankondigingen van een prijsvermindering als referentieprijs (de ‘van’-prijs) de laagste vorige  prijs hanteren die door hem is toegepast gedurende een periode van ten minste dertig dagen voorafgaand aan de prijsvermindering. 

Boetes

De wet betreft de implementatie van de Europese richtlijn en de consumenten hebben dus ook in de andere EU landen dezelfde bescherming. Indien een onderneming de nieuwe regels overtreedt kan de ACM een boete opleggen.

Wilt u weten welke gevolgen de implementatiewet voor uw onderneming heeft, neem dan contact op met Linda Eijpe.

Linda Eijpe

Advocaat/partner