Nieuws

Wetsvoorstel tot wijziging van de geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

Op 16 maart 2017 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet (GMW) in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum ingediend bij de Tweede Kamer.
Het wetsvoorstel verhoogt de maximale wettelijke hoogte van de bestuurlijke boete voor overtredingen van de Geneesmiddelenwet van EUR 450.000,= naar maar liefst EUR 820.000,=.

Lees meer

Het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverkopers in het tijdperk van de ‘omnichannel strategie’

In nummer 3 (september 2016) van het Tijdschrift voor Internetrecht is een artikel verschenen van Silvie Wertwijn en Tessa de Mönnink over het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverkopers in het tijdperk van de ‘omnichannel strategie’. Middels deze link kunt u het gehele artikel lezen.

Lees meer

Houders van eu-merken opgelet!

Met ingang van 23 maart jl. is de Europese merkenwetgeving op een aantal punten gewijzigd. Zowel de Merkenrichtlijn (bindende EU-richtlijnen voor de wetgeving in de lidstaten) als de Merkenverordening (wetgeving ten aanzien van het EU-merk) is aangepast. De wijzigingen in de Merkenrichtlijn hoeven pas over enige tijd in de nationale wetgeving te worden geïmplementeerd en gelden daarom vooralsnog niet voor de Benelux merken of andere nationale merken.

Lees meer

Privacyrecht, recente ontwikkelingen

In de maand oktober zijn er door het Europees Hof van Justitie twee belangrijke arresten gewezen op het gebied van het privacyrecht.
Weltimmo. Op 1 oktober 2015 wees het Hoff arrest in de zaak Weltimmo[1]. Weltimmo is een in Slowakije geregistreerde vennootschap, die een vastgoedwebsite beheert voor in Hongarije gelegen onroerend goed.

Lees meer