Nieuws

Reïntegratie tijdens COVID-19

Als uw werknemer ziek is heeft u zich samen met de werknemer in te zetten voor reïntegratie volgens de Wet verbetering poortwachter. Dit coronatijdperk brengt daar geen verandering in, maar kan er wel toe leiden dat u voor bepaalde uitdagingen komt te staan. Hoe reïntegreer je bijvoorbeeld een zieke werknemer bij een verplichte bedrijfssluiting, zoals in de horeca? Je wilt natuurlijk voorkomen dat het UWV na twee jaar oordeelt dat er zonder deugdelijke grond onvoldoende aan reïntegratie is gedaan en vervolgens een loonsanctie oplegt.

Lees meer

Actualiteiten Arbeidsrecht: Aanpassing NOW, arbeidsvoorwaarden tijdens corona en de eerste uitspraken over de i-grond

In onze eerdere nieuwsberichten hebben wij u op de hoogte gebracht van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de wijzigingen daarin. Inmiddels is duidelijk dat de NOW-regeling wordt verlengd tot 1 oktober 2020 (NOW 2.0). De regeling wordt daarnaast deels aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:

Lees meer