Privacy

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”) in mei 2018 is privacy (en de verwerking van persoonsgegevens) een onderwerp geworden waar alle organisaties (zowel in de publieke als private sector) mee te maken krijgen. Wij begeleiden onze cliënten bij het toepassen van de (nieuwe) regelgeving binnen hun organisatie. We helpen hen bijvoorbeeld met het opstellen van (verwerkers)overeenkomsten en impact analyses, het behandelen van datalekken, vaststellen van privacy beleid, het uitvoeren van compliance projecten en andere privacy vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van internationaal gegevensverkeer. We treden voor cliënten op in gerechtelijke procedures en in procedures bij de autoriteit persoonsgegevens (‘AP’) en de autoriteit consument en markt (‘ACM’).

Yvette Kouwenberg

advocaat/partner

Silvie Wertwijn

advocaat/partner

Linda Eijpe

advocaat

Nieuws

Sinds 1 juli nieuwe telemarketing regels

Vanaf 1 juli zijn de regels voor telemarketing ingrijpend gewijzigd.  Het gebruik van het bel-me-niet-register is komen te vervallen. Organisaties (ook Goede Doelen) mogen niet langer ongevraagd bellen naar consumenten, eenmanszaken, VoF’s , CV’s en maatschappen, en andere ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid.

Lees meer

Schrems II zaak: gevolgen voor de uitwisseling van persoonsgegevens naar de VS

Afgelopen zomer heeft het Europees Hof van Justitie in de zogenaamde Schrems II zaak geoordeeld dat de Amerikaanse nationale wetgeving niet het beschermingsniveau biedt dat overeenkomt met het niveau van de EU. Op grond van de nationale wetgeving kunnen de Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot persoonsgegevens die vanuit EU naar de VS worden doorgegeven, voor doeleinden van nationale veiligheid.

Lees meer