Privacy

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”) in mei 2018 is privacy (en de verwerking van persoonsgegevens) een onderwerp geworden waar alle organisaties (zowel in de publieke als private sector) mee te maken krijgen. Wij begeleiden onze cliënten bij het toepassen van de (nieuwe) regelgeving binnen hun organisatie. We helpen hen bijvoorbeeld met het opstellen van (verwerkers)overeenkomsten en impact analyses, het behandelen van datalekken, vaststellen van privacy beleid, het uitvoeren van compliance projecten en andere privacy vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van internationaal gegevensverkeer. We treden voor cliënten op in gerechtelijke procedures en in procedures bij de autoriteit persoonsgegevens (‘AP’) en de autoriteit consument en markt (‘ACM’).

Linda Eijpe

partner/advocaat

Silvie Wertwijn

partner/advocaat

Nieuws