Reorganisatie

Voorbereiding & Timing

Een goed begin is het halve werk

U heeft als ondernemer een bepaalde vrijheid met betrekking tot de (her)inrichting van uw organisatie. Die vrijheid is echter niet onbegrensd. Het UWV vraagt namelijk aan te tonen dat en waarom de bedrijfseconomische maatregelen die u voor ogen heeft nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering. Naast de vraag of een reorganisatie noodzakelijk is toetst het UWV ook of er correct is afgespiegeld en of er voldoende gedaan is om de werknemers te herplaatsen.

In de aanloop naar een reorganisatie is het daarom van belang om te anticiperen op een ontslagaanvraagprocedure bij het UWV en alle facetten van het proces in kaart te brengen. Op die manier worden eventuele risico´s en knelpunten bij de uitvoering zoveel mogelijk voorkomen of beperkt.

Relevante vragen om uzelf in de voorbereiding te stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is de aanleiding en reden van de voorgenomen reorganisatie?
  • Hoeveel en welke arbeidsplaatsen komen te vervallen?
  • Zijn er alternatieve scenario´s denkbaar en onderzocht?
  • Wie zijn de stakeholders?
  • Moeten de ondernemingsraad en de vakbonden worden betrokken in het proces, en op welk moment?
  • Wat zijn de (personele) gevolgen en hoe kunnen die worden ondervangen?
  • Moet er een sociaal plan komen?

Het is raadzaam om de verplichte formulieren A, B en C van het UWV voor indiening van een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen alvast te doorlopen zodat u inzicht krijgt in de informatie die u paraat dient te hebben.

Daarnaast is het aan te bevelen om een planning of stappenplan te maken, waarin staat vermeld welke actie door wie en op welk moment nodig is. Onderstaande tabel geeft u een globaal inzicht in de verschillende te nemen stappen en timing in het proces. We wijzen er hierbij voor de volledigheid op dat diverse factoren zoals de aard en omvang van de reorganisatie, de beschikbaarheid van betrokken partijen, de mate van informatievoorziening, de reactiesnelheid, etc. tot een (iets) andere uitkomst kunnen leiden.

Timing

Voorbereiding

1. Verzamelen benodigde informatie voor UWV > 1-8 weken
2. Opstellen planning / stappenplan > 1-2 weken
3. Voorbereiden adviesaanvraag medezeggenschap > 1-4 weken
4. Voorbereiden kennisgeving UWV en vakbonden bij collectief ontslag > 1-4 weken
5. Voorbereiden eventueel Sociaal Plan > 1-4 weken
6. Voorbereiden individuele vaststellingsovereenkomsten > 1-2 weken

Uitvoering vakbonden/UWV/medezeggenschap

7. Kennisgeving aan UWV / vakbonden bij collectief ontslag > 1 dag
8. Adviesprocedure medezeggenschap > 1-4 maanden
9. Raadpleging vakbonden bij collectief ontslag > Minimaal 1 maand
10. (Voorbereiding) definitief besluit reorganisatie > 1 week

Uitvoering UWV ontslagaanvraag + werknemers

11. Communicatie definitief reorganisatiebesluit personeel + voeren van individuele gesprekken > 1-2 weken
12. Ontslagprocedure UWV bij complete ontslagaanvraag > 4-8 weken
13. Onderhandelingen individuele vaststellingsovereenkomsten > 1-6 weken
14. Opzegging individuele arbeidsovereenkomsten met behulp van ontslagvergunning > 1 dag

Contact

t. +31 (0)20 820 33 50
e. office@parkeradvocaten.nl

LinkedIn vCard

LET OP: Links nog aanpassen hierboven