Nieuws

Slapende dienstverbanden: laten slapen of wakker schudden?

December 2019 – door Yvette Kouwenberg, Barbara Spliet en Renzo Ter Haseborg

Vorige maand heeft de Hoge Raad zich bij prejudiciële beslissing uitgelaten over het in stand houden van dienstverbanden met arbeidsongeschikte medewerkers nadat de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken is gestopt (de zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’).

In principe dient u als goed werkgever in te gaan op een voorstel van een werknemer om een dergelijk slapend dienstverband te beëindigen onder toekenning van een (transitie)vergoeding.

Voor de hoogte van de vergoeding lijkt de Hoge Raad uit te gaan van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding zoals die gold een dag nadat de wachttijd (van 104 weken) is geëindigd.
Omdat de wijze van berekening van de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020 wijzigt kan er op basis van de Hoge Raad uitspraak een (aanzienlijk) verschil ontstaan tussen de beëindigingsvergoeding die u aan uw werknemer betaalt (naar huidig recht) en de compensatie die u van het UWV ontvangt bij een beëindiging van het dienstverband volgend jaar (naar nieuw recht).

Het kan daarom zinvol zijn om slapende dienstverbanden nog dit jaar te beëindigen, zodat zowel de vergoeding die u aan uw werknemer betaalt als de compensatie vanuit UWV naar huidig recht worden berekend. Inventariseer de slapende dienstverbanden binnen uw organisatie en ga bij de betreffende medewerkers te rade of zij het dienstverband met behulp van een vaststellingsovereenkomst wensen te beëindigen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot het team arbeidsrecht van Parker.

Yvette Kouwenberg

Counsel/advocaat

Barbara Spliet

Partner/advocaat

Renzo Ter Haseborg

Partner/advocaat