Nieuws

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) 3:

Minder snel en minder subsidie, geen inhouding meer bij ontslag

September 2020 – Renzo Ter Haseborg

Hoewel de details van de NOW 3 nog niet bekend zijn heeft het kabinet een aantal wijzigingen aangekondigd. Deze staan hieronder genoemd maar zijn nog niet geformaliseerd en kunnen dus nog wijzigen. De precieze voorwaarden van NOW 3 zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt.

1. De NOW wordt verlengd per 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden:

  • 1 oktober t/m 31 december 2020 (Periode 1);
  • 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021 (Periode 2);
  • 1 april 2021 t/m 31 juni 2021 (Periode 3).

2. Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW gaat vanaf Periode 2 van 20% naar 30%.

3. De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van het vergoedingspercentage: van 90%, naar 70% naar 60%. Let op: van de 90% vergoeding in Periode 1 moet 10% worden ingezet voor scholing of werk-naar-werk trajecten.

4. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in Periode 3 worden verlaagd naar maximaal 1 keer het dagloon per werknemer (€ 4.769,-), in plaats van twee keer het dagloon(€ 9.538,-).

5. Het voorschot op het subsidiebedrag bedraagt (en blijft) 80%.

6. De korting op de subsidie die in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

7. De bestaande voorwaarden uit de NOW 2 met betrekking tot scholing en het verbod op uitkering dividend en bonus (bij een subsidie van meer dan € 125.000,-), blijven bestaan.

8. Voor deelname aan NOW 3 per 1 oktober 2020 maakt het niet uit of er eerder is deelgenomen de NOW. De NOW 3 over Periode 1 is aan te vragen vanaf 16 november 2020 (streefdatum UWV) met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.

Renzo Ter Haseborg

Partner/advocaat