Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website (de Website). Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Parker Advocaten. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze Website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet garanderen dat deze Website conform uw verwachtingen werkt of geen fouten bevat. Wij zijn niet verplicht om deze Website te actualiseren maar wij kunnen dit van tijd tot tijd doen en behouden ons het recht voor om de toegang ertoe te wijzigen of te beperken of om deze Website te allen tijde te sluiten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van de op of via de Website ter beschikking gestelde informatie.