Rechtsgebiedenregister en derdengelden

Conform regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) zijn de advocaten van Parker Advocaten B.V. geregistreerd op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de NOvA:

Annelies van Zoest:

Intellectueel eigendomsrecht (hoofd rechtsgebied)

 

Barbara Spliet:

Arbeidsrecht (hoofd rechtsgebied), waaronder:

 • Collectief ontslag
 • Medezeggenschap
 • Internationaal arbeidsrecht

 

Linda Eijpe:

ICT-recht (hoofd rechtsgebied), waaronder:

 • Privacyrecht

 

Micheline Don:

Intellectueel Eigendom (hoofd rechtsgebied)

 

Renzo Ter Haseborg:

Arbeidsrecht (hoofd rechtsgebied), waaronder:

 • Pensioenen
 • Collectief ontslag
 • Medezeggenschap
 • Internationaal arbeidsrecht

 

Silvie Wertwijn:

Intellectueel Eigendom (hoofd rechtsgebied)

 

Tessa de Mönnink:

Verbintenissenrecht (hoofd rechtsgebied)
Agentuur & Distributie (sub rechtsgebied van Ondernemingsrecht)

 

Yvette Kouwenberg:

Arbeidsrecht (hoofd rechtsgebied), waaronder:

 • Collectief ontslag
 • Medezeggenschap
 • Internationaal arbeidsrecht

Op grond van deze registratie dient iedere advocaat tien opleidingspunten te behalen op ieder hoofd rechtsgebied conform de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Derdengelden:

Ons kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Wij zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Worden wij toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen wij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat wij ons alsnog aansluiten bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangen wij derdengelden op de kantoorrekening.