Reorganisatie Q&A

Q&A Ontslagvergoeding

1. Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Een werknemer heeft vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook als een werknemer in de proeftijd wordt ontslagen of wanneer een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd. De berekening van de transitievergoeding gaat als volgt:

  • 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
  • De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3e bruto maandsalaris / 12).

Parker tip: er zijn diverse online rekentools te vinden, maar niet alle tools geven een correcte berekening. Wij helpen u graag verder met de keuze voor de juiste tool.

2. Hebben de medewerkers bij een reorganisatieontslag recht op de transitievergoeding?

Wanneer bij een reorganisatie sprake is van een ontslag via het UWV of de rechter, dan is de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Wanneer de werknemers akkoord gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden bestaat er geen wettelijk recht op een transitievergoeding, maar in de praktijk zal dit vrijwel altijd aangeboden worden, omdat een werknemer anders geen enkele reden heeft om akkoord te gaan met een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Parker tip: het loont soms om een iets hogere vergoeding of extra bonus te verstrekken om werknemers te motiveren akkoord te gaan met een beëindiging met wederzijds goedvinden.

3. Mijn bedrijf gaat helemaal stoppen: moet ik de transitievergoeding betalen?

Wanneer kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) het bedrijf moeten beëindigen omdat de eigenaren met pensioen gaan of overlijden, wordt de transitievergoeding gecompenseerd. Dit geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 januari 2021 zijn betaald. De aanvraag voor compensatie wordt ingediend bij het UWV. Dit geldt niet voor grotere werkgevers, die krijgen de transitievergoeding niet gecompenseerd, ook al eindigt het bedrijf volledig.

Parker tip: op dit moment is het nog onduidelijk vanaf welke datum compensatie kan worden aangevraagd wanneer het bedrijf stopt vanwege ziekte. Wij houden u hiervan op de hoogte.

4. Kan de transitievergoeding gespreid worden betaald?

Wanneer het voldoen van de transitievergoeding leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van de werkgever kan worden betaald in termijnen. De termijnen mogen zich over maximaal zes maanden uitstrekken. Als de werknemer niet instemt met de betalingsregeling, dan kan deze naar de rechter gaan die zal beoordelen of de transitievergoeding ineens, of in termijnen betaald moet worden.

Parker tip: leg de afspraken over een gespreide betaling goed vast in een vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend en let daarbij ook op de verplichte rentebetaling.