Reorganisatie Q&A

Q&A Procedures bij de rechter

1. Het UWV heeft de ontslagaanvraag geweigerd. Wat nu?

Wanneer het UWV niet akkoord gaat met een ontslagaanvraag, mag de werkgever de betreffende medewerker niet ontslaan. De werknemer blijft in dat geval in dienst en heeft recht op loon. De werkgever kan wel binnen 2 maanden na de beslissing van het UWV een procedure starten bij de kantonrechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden. Alleen als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn, kan bij het UWV een nieuwe ontslagaanvraag worden ingediend.

Parker tip: je kan niet in bezwaar of beroep bij het UWV tegen een beslissing van het UWV. Alleen in uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van onrechtmatig handelen, op basis waarvan je als werkgever een schadevergoeding zou kunnen vorderen voor de schade die de werkgever lijdt door het handelen van het UWV. Houd de beroepstermijn van twee maanden goed in de gaten en maak hiervan aantekening in je agenda.

2. Een werknemer is het niet eens met het besluit van het UWV. Wat kan ik als werkgever verwachten?

De werknemer heeft de mogelijkheid om binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een procedure te starten bij de Kantonrechter. De werknemer kan in die procedure vragen om de arbeidsovereenkomst te herstellen of om een billijke vergoeding toe te kennen.

Parker tip: de ervaring leert dat weinig zaken alsnog voor de rechter komen. Vaak legt de werknemer zich bij het besluit neer of wordt alsnog een beƫindigingsregeling getroffen.