Reorganisatie Q&A

Q&A Vaststellingsovereenkomst

1. Ik heb geen zin in de rompslomp van een ontslagprocedure via het UWV. Zijn er alternatieven?

Het is altijd mogelijk om te proberen met de werknemers overeenstemming te bereiken over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Daarnaast is het mogelijk om met de vakbonden in een cao een eigen procedure en een Ontslagcommissie in te stellen. Dat vergt echter wel medewerking van de vakbonden.

Parker tip: leg de afspraken die je met de werknemers in het kader van een beëindiging met wederzijds goedvinden maakt goed vast in een vaststellingsovereenkomst.

2. Ik wil met een werknemer afspraken maken over een beëindiging van het dienstverband. Wat moet ik vastleggen?

Leg in ieder geval de volgende afspraken vast:

 • Einddatum
 • Vergoeding
 • Finale kwijting

Daarnaast kunnen – onder andere – afspraken worden gemaakt over het volgende:

 • Eindafrekening
 • Vrijstelling van werk
 • Outplacement
 • Vergoeding juridische kosten
 • Onkosten- / reiskostenvergoeding
 • Bonus over het lopende jaar
 • Opties / aandelen / incentives
 • Ziekmelding na einde dienstverband
 • Inleveren eigendommen van werkgever
 • Communicatie
 • Geheimhouding
 • Afspraken die ook gelden na beëindiging van het dienstverband zoals een concurrentie- en/of relatiebeding

Parker tip: in alle gevallen is van belang dat de vaststellingsovereenkomst “WW-proof” is. Neem dan ook de reden voor het ontslag op, dat het initiatief voor het ontslag van werkgever uitgaat, en dat de werknemer geen verwijt gemaakt kan worden voor het ontslag.

3. Moet ik bij reorganisatie een UWV procedure starten?

Er is uiteraard geen verplichting een UWV procedure te starten in geval van een reorganisatie. Je kan als werkgever ook inzetten op een beëindiging met wederzijds goedvinden. In veel gevallen kiest een werkgever er echter voor de UWV procedure te starten door middel van het indienen van Formulier A (dat is nog geen inhoudelijke aanvraag) en dan uitstel te vragen van 14 dagen voor onderhandelingen met de werknemer over een beëindiging met wederzijds goedvinden. Mocht dat niet lukken, kan de UWV procedure inhoudelijk worden voortgezet door middel van het indienen van Formulier B en C.

Parker tip: door het indienen van Formulier A voordat je de daadwerkelijke ontslagaanzegging doet, verhinder je als werkgever dat je niet tot ontslag mag overgaan als een werknemer zich ziek meldt na de ontslagaanzegging.