Nieuws

Perikelen rond Corona – kort overzicht van relevante rechtspraak

september 2020 – Yvette Kouwenberg

Eenzijdige salarisverlaging 25% vanwege corona niet toegestaan

In een kwestie bij de kantonrechter Amsterdam stond een eenzijdige salarisverlaging van 25% vanwege te verwachten verlies door de coronacrisis centraal. De werknemer is het daar niet mee eens. Vervolgens krijgt de werknemer een officiële waarschuwing en wordt hij uit zijn team gezet. De arbeidsrelatie wordt ontbonden omdat deze verstoord is geraakt. De werknemer komt een billijke vergoeding toe omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De werkgever had het voorstel voor een salarisverlaging namelijk niet voldoende onderbouwd en toen de werknemer het voorstel niet wilde accepteren heeft de werkgever hem ‘kalt gesteld’ middels de officiële waarschuwing en de verwijdering uit zijn team.

Ontslag op staande voet in verband met zelfquarantaine niet mogelijk

In een andere kwestie die speelde bij de rechtbank Noord-Holland gaat een werknemer in maart jl. op advies van de huisarts met zijn gezin in zelfquarantaine. De vrouw van werknemer is chronisch ziek en ontwikkelde corona-gerelateerde klachten. De werknemer en hun zoontje zijn ook enige tijd ziek geweest, waarbij de zorg voor het zoontje op de schouders van de werknemer ligt. De werkgever roept de werknemer op enig moment weer op voor het werk. De werknemer verschijnt niet en de werkgever geeft hem achtereenvolgens een officiële waarschuwing, zet de salarisbetaling stop en ontslaat de werknemer op staande voet. Het ontslag op staande voet houdt echter geen stand omdat de werknemer gelet op de omstandigheden (waaronder de adviezen van overheidswege en de huisarts met betrekking tot corona en de precaire thuissituatie) niet kan worden verweten dat hij tijdelijk niet op zijn werk kon en wilde zijn. De werknemer heeft daarom aanspraak op zijn salaris tot het einde van het dienstverband.

Ontslag op staande voet vanwege omhelzing en niet respecteren 1,5 meter afstand niet mogelijk

Ook in een derde uitspraak ging het om een ontslag op staande voet. In deze kwestie wilde een werknemer een andere collega omhelzen, terwijl deze collega zich afwerend opstelde in verband met coronamaatregelen. Na de omhelzing ging de werknemer dicht op de collega staan, zonder 1,5 meter afstand. Nadat de werknemer hierop is aangesproken is hij door de werkgever geschorst en vervolgens op staande voet ontslagen omdat het handelen van werknemer – onder meer – werd aangemerkt als een bedreiging en poging tot (zware) mishandeling. De werknemer was in het verleden ook al eens officieel gewaarschuwd voor zijn gedrag/handelen. Hoewel van de werknemer mag worden verwacht dat hij zich aan de (basis)maatregelen houdt ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus, oordeelde de kantonrechter Rotterdam – alle omstandigheden overwegende – dat het ontslag op staande voet een brug te ver was. Daarbij vond de kantonrechter onder andere relevant dat de werknemer bijna 34 jaar in dienst was bij de werkgever, ook andere werknemers de 1,5 meter afstand niet in acht namen en het handelen van de werknemer geen gevolgen heeft gehad voor de gezondheid van zijn collega.

FAQ

De overheid heeft een overzicht gepubliceerd van veel gestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers. Er komen diverse onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met (al dan niet verplicht) thuis- of juist op kantoor werken, vakantie en onkosten. Klik hier voor het overzicht van de vragen en antwoorden.

 

 

Yvette Kouwenberg

Partner/advocaat