Nieuws

Aanpassingen Geneesmiddelenwet en Beleidsregels Bestuurlijke Boete

April 2019 – Silvie Wertwijn

In onze nieuwsbrief van april 2017 werd het wetsvoorstel tot Aanpassingen Geneesmiddelenwet1(GMW) in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum al besproken2. De uiteindelijke wet3 is op 15 november 2018 gepubliceerd en op 1 januari 2019 in werking getreden4.

Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de maximale wettelijke hoogte van de bestuurlijke boete voor overtredingen van de gehele GMW is verhoogd van EUR 450.000,= naar maar liefst EUR 820.000,= conform de Warenwet5.

Op 29 december 2018 zijn ook de nieuwe Beleidsregels Bestuurlijke Boete in werking getreden6. De Beleidsregels Bestuurlijke Boete 2017 zijn tegelijkertijd ingetrokken. In de nieuwe beleidsregels is onder meer de geldigheidsduur voor een waarschuwing op twee jaar gesteld.

—-

1 Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum, Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 694, nr. 2
2 IER 2018,
3 Stb. 2018, 175
4 Stb. 2018, 407
5 Overeenkomstig de zesde categorie uit artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht, thans aldus EUR 820.000,=.
6 Stcrt. 2018, 72501

Silvie Wertwijn

Partner/advocaat