Nieuws

ACM legt Samsung boete op van bijna 40 miljoen euro wegens beïnvloeding (wederverkoop)prijzen

11 oktober 2021 – Tessa de Mönnink

Op 14 september 2021 legt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan Samsung Electronics Benelux B.V. (Samsung) een boete op van bijna 40 miljoen euro. Samsung heeft naar het oordeel van de ACM vanaf januari 2013 tot en met december 2018 ongeoorloofde invloed uitgeoefend op de online-verkoopprijzen van televisies van zeven detailhandelaren.

Uit communicatie tussen medewerkers van Samsung en de detailhandelaren volgt dat Samsung gedurende de inbreukperiode actief invloed uitoefende op de online-verkoopprijzen van detailhandelaren en verwachtte dat de detailhandelaren zich hielden aan de door Samsung gecommuniceerde prijzen. De detailhandelaren gingen daarin mee, maar het was Samsung die bij de afstemming de centrale rol vervulde.

Samsung monitorde de prijzen van detailhandelaren onder meer via prijsvergelijkingswebsites en webshops van detailhandelaren. Zij verzamelde deze prijsdata door middel van zogenaamde spidersoftware en analyseerde prijsbewegingen van haar eigen televisiemodellen nauwgezet. Indien Samsung verkoopprijzen zag die te zeer afweken van de door Samsung gewenste marktprijs, nam Samsung contact op met detailhandelaren en spoorde zij hen aan hun verkoopprijs aan te passen. Medewerkers van Samsung bespraken intern met welke detailhandelaren contact opgenomen moest worden. Zij deden dat onder meer via e-mail of Whatsapp. Daarbij liet Samsung weten dat zij dezelfde prijs ook aan concurrerende detailhandelaren had gecommuniceerd, vaak met de boodschap dat zij ook hun prijzen zouden verhogen. Detailhandelaren konden er op basis van deze communicatie op vertrouwen dat zij zichzelf niet uit de markt zouden prijzen als zij de door Samsung gewenste prijzen hanteerden.

Samsung wist dat zij detailhandelaren niet kon verplichten hun prijzen te verhogen. Medewerkers gebruikten daarom de term ‘advies’ maar deze advisering was in realiteit niet individueel en vrijblijvend. De gedragingen van Samsung verstoorden de concurrentie op detailhandelsniveau en leidden tot hogere prijzen voor consumenten.

Hiermee is de toon door ACM gezet; het is duidelijk dat ACM nu actiever dan in het verleden haar pijlen richt op verticale samenwerkingsvormen, die tot nu toe in Nederland redelijk ongemoeid bleven. Leveranciers doen er goed aan om hun verhouding ten opzichte van hun distributeurs, franchisenemers en dealers kritisch te bekijken en te beoordelen of zij hun marketing & sales strategie hierop moeten aanpassen.

Meer hierover: https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-legt-samsung-boete-op-voor-beinvloeding-prijzen-televisies

Tessa de Mönnink

Advocaat/partner