Nieuws

Beheerder van Facebookpagina: (mede)verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Juni 2019 – Linda Eijpe

In de zomer van 2018 deed het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) een opmerkelijke uitspraak, met verstrekkende gevolgen voor beheerders van Facebook-fanpagina’s.

Het HvJ oordeelde dat de beheerder van de Facebookpagina, samen met Facebook, verwerkingsverantwoordelijke is m.b.t. de persoonsgegevens die, via cookies, op de Facebookpagina worden verwerkt.

Cookies op facebookpagina verwerkt persoonsgegevens

De zaak betrof de Facebook-fanpagina van de Duitse Wirtschaftakademie Schleswig-Holstein (‘WSH’). Met behulp van cookies werden van de bezoekers van deze facebookpagina (persoons)gegevens verzameld door Facebook. Deze (persoons)gegevens werden niet verstrekt aan WSH. Wel ontving WSH van Facebook (anonieme) gebruikerstatistieken. Deze statistieken konden vervolgens gebruikt worden voor promotiedoeleinden van WSH.

Beheerder en Facebook gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken

Het Europese Hof oordeelde in deze zaak dat WSH naast Facebook gezien kon worden als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, aangezien WSH deelnam aan het vaststellen van doelen (promotie) en de middelen (instellingen/gebruikersstatistiek). Volgens het HvJ maakte het daarbij niet uit dat WSH de persoonsgegevens niet ontving en dat zij evenmin invloed kon uitoefenen op het beleid en de dienst van Facebook. Als gezamenlijke verantwoordelijke is WSH mede aansprakelijk voor het voldoen aan de AVG.

Grote gevolgen voor beheerders

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de beheerders van de Facebook pagina’s. Zij zijn immers volledig afhankelijk van Facebook en kunnen maar in beperkte mate de nakoming van de verplichtingen uit de AVG controleren en afdwingen.

Linda Eijpe

Partner/advocaat