IT & Internet

Cliënten weten ons al jaren te vinden voor de complexe juridische vraagstukken die spelen binnen de IT, internet, telecommunicatie, online marketing en eHealth branche. Het gaat daarbij om gevestigde bedrijven en jonge start-ups; zowel aan de aanbod als de vraagzijde. Wij helpen onze cliënten bij het aangaan (of beëindigen) van IT-projecten, bijvoorbeeld door het opstellen en uitonderhandelen van IT contracten, zoals licentie- en softwareontwikkelingsovereenkomsten of Service Level Agreements (SLA’s). Daarnaast adviseren we cliënten over het gebruik van cookies, e-mail- en telemarketing en over onderwerpen als e-commerce, auteursrechten en de bescherming van vertrouwelijke (bedrijfs- en persoons)gegevens. We treden voor cliënten op in gerechtelijke procedures en in procedures bij de autoriteit persoonsgegevens (‘AP’) en de autoriteit consument en markt (‘ACM’).

Micheline Don

advocaat/partner

Tessa de Mönnink

advocaat/partner

Linda Eijpe

advocaat

Nieuws