Nieuws

Bijna 10.000 mensen dienen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens

18 december 2018 – Linda Eijpe

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een rapport gepubliceerd met een overzicht van de klachten die sinds invoering van de AVG zijn ingediend. Hieruit blijkt dat afgelopen half jaar bijna 10.000 mensen een klacht hebben ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mensen klagen vooral over een schending van hun privacyrechten, als meer gegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk en over het ongewenst doorgeven van hun persoonsgegevens aan derden. Zakelijke dienstverleners, de IT-sector en de overheid komen er het slechtst vanaf.

Uit onderzoek blijkt dat meeste klachten toezien op een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Er wordt bijvoorbeeld geen inzage geboden in de persoonsgegevens die een organisatie verwerkt of mensen ondervinden drempels als zij persoonsgegevens verwijderd willen hebben. Ook wordt veel geklaagd over het feit dat er meer gegevens worden gevraagd dan noodzakelijk, bijvoorbeeld het BSN bij het aanmaken van een account bij een brillenwinkel of bij aanmelding bij een rijschool.

Wilt u weten welke privacyrechten van uw klanten hebben, of hoe u om moet gaan met een inzageverzoeken of andere verzoeken? Wij helpen u graag op weg.

Linda Eijpe

partner/advocaat