Nieuws

Boete voor bespioneren van werknemers en registreren van COVID-vaccinaties

17 juni 2021 – Yvette Kouwenberg

Boete voor bespioneren van werknemers

Onlangs kreeg IKEA door de Franse rechter een boete opgelegd van maar liefst 1 miljoen euro voor het bespioneren van (aspirant) medewerkers. Het bedrijf bewaarde persoonlijke gegevens van haar personeel dat onrechtmatig was verkregen. Zo liet IKEA onder meer ´ghost´ werknemers rapporten schrijven over haar medewerkers en zette het privédetectives in om te onderzoeken hoe een medewerker zich een dure auto kon veroorloven.

Ook in Nederland is het niet zomaar mogelijk om werknemers op dergelijke wijze te monitoren. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een bedrijfsrecherchebureau om een zieke werknemer te laten observeren bij mogelijke verzuimfraude. Daarvoor heeft de werkgever onder meer een concreet vermoeden nodig, dienen de observaties van het recherchebureau zo beperkt mogelijk te zijn in aantal en duur en is tevens relevant of de observaties betrekking hebben op de publieke ruimte of de woning van de werknemer. Per concreet geval dient het belang van de werkgever steeds afgezet te worden tegen het belang van de werknemer op bescherming van diens privacy.

Registreren van COVID-vaccinaties

Steeds meer mensen hebben een oproep gekregen om zich te laten vaccineren tegen corona. Mag een werkgever eigenlijk bijhouden of een medewerkers is gevaccineerd of niet? Het antwoord is nee omdat het hier om gezondheidsgegevens gaat. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens die in principe niet geregistreerd mogen worden, zelfs niet als een werknemer daarvoor toestemming zou geven. Vanwege de afhankelijke positie die een werknemer in relatie tot diens werkgever heeft wordt namelijk verondersteld dat een dergelijke toestemming niet helemaal vrijelijk kan worden gegeven. Wees erop bedacht dat indien een werknemer ‘prikverlof’ opneemt dat door zijn werkgever wordt aangeboden om personeel in staat te stellen zich onder werktijd te laten vaccineren, daarmee tevens (indirect) de vaccinatiestatus van een medewerker wordt geregistreerd.

Yvette Kouwenberg

Advocaat/partner