Nieuws

Consultatie conceptwetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming

23 juni 2020 – Linda Eijpe

Op 20 mei is de internet consultatie van het conceptwetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming (https://www.internetconsultatie.nl/verzamelwetgegevensbescherming ) gestart. Belangstellenden kunnen tot 14 juli op het conceptwetsvoorstel reageren. Met het wetsvoorstel wordt niet alleen de UAVG maar ook een aantal andere wetten, waaronder de faillissementswet gewijzigd. We bespreken graag drie interessante wijzigingen.

Patiënten en gehandicapten organisaties.

Het verbod om gezondheidsgegevens te verwerken komt te vervallen voor patiënten en gehandicapten organisaties die persoons- / gezondheidsgegevens van hun leden verwerken voor intern gebruik. Hoewel er wat onduidelijkheden in het artikel zitten is dit een grote stap vooruit. Wij adviseren de organisaties kritisch naar het artikel te kijken te onderzoeken of de wijziging voor hun interne gebruik volstaat.

Toestemming van jongeren

Jongeren tussen de 12-16 jaar krijgen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Onder het wetsvoorstel kunnen zij onafhankelijk van hun wettelijk vertegenwoordiger de rechten opgenomen in hoofdstuk III van de AVG uitoefenen, voor zover het natuurlijk om hun eigen persoonsgegevens gaat. De jongere kan bijvoorbeeld de toestemming intrekken ondanks dat zijn wettelijk vertegenwoordiger eerder toestemming heeft gegeven.

Faillissement en persoonsgegevens

In het wetsvoorstel wordt curatoren ruimte geboden om medische dossiers (uit de boedel) te bewaren, te beheren en over te dragen. Uit recente faillissementszaken is gebleken dat veel onduidelijkheid bestaat over de vraag of het overdragen van de gegevens uit het medisch dossier in strijd is met de AVG. Met het voorstel wordt duidelijkheid gecreëerd.

Dit zijn slechts drie in het oog springende wijzigingen. Wil je meer weten over de wijzigingen of reageren op het wetsvoorstel neem dan gerust contact met ons op. De internetconsultatie is te vinden op de website: https://www.internetconsultatie.nl/verzamelwetgegevensbescherming

 

Linda Eijpe

Partner/advocaat