Nieuws

Europese Auteursrechtrichtlijn: Nederland stemt tegen

April 2019 – Linda Eijpe

Eind maart heeft het Europese Parlement ingestemd met het voorstel voor de Europese Auteursrechtrichtlijn. Het voorstel heeft veel stof doen opwaaien, waarbij vooral de teksten uit artikel 11 en 13 op veel weerstand stuitte. In artikel 11 wordt bijvoorbeeld een beperking opgelegd aan het gebruik van nieuwsartikelen door aanbieders van ‘diensten van de informatiemaatschappij’.

Dit zijn zo’n beetje alle websites. Daarnaast bevat artikel 13 een verplichting tot het gebruik van een uploadfilter door ‘online sharing service providers’. Dit zijn partijen als Youtube of Facebook. Deze aanbieders dienen in vervolg vooraf te controleren of de content die via hun platform gedeeld wordt auteursrechtelijk beschermd is. De aanbieders zullen vooraf toestemming moeten vragen aan de rechthebbenden van de content.

Na veel verzet is uiteindelijk in het laatste voorstel van artikel 13 een uitzondering gemaakt voor de kleine aanbieders. Artikel 13 is niet van toepassing indien een platform minder dan 3 jaar oud is, jaarlijks minder dan 10 miljoen omzet en per maand minder dan 5 miljoen unieke bezoekers heeft. Dat is wellicht een kleine geruststelling. Echter hiermee zijn de bezwaren van bijvoorbeeld de Nederlandse regering nog niet weggenomen. Volgens de Nederlandse regering is het eindresultaat van de richtlijn een stap terug in de tijd. Nederland heeft samen met Luxemburg, Polen, Italië en Finland een gezamenlijke verklaring gepubliceerd, waarin zij kort de bezwaren uiteenzetten.  

 

Linda Eijpe

Partner/advocaat