Nieuws

Gebruik van Google Analytics binnenkort mogelijk verboden

8 maart 2022 – Linda Eijpe

De Nederlandse autoriteit persoonsgegevens (AP) onderzoekt momenteel twee klachten over het gebruik van Google Analytics in Nederland. De klachten zijn ingediend door de organisatie Non of Your Business (NOYB) van privacy activist Max Schrems.

In vervolg op het Schrems II besluit van het Europees Hof van Justitie (HJEU) heeft NOYB 101 klachten ingediend bij verschillende Europese toezichthouders. Ter herinnering, in het Schrems II besluit besliste het HJEU dat het verstrekken van persoonsgegevens aan bedrijven in de Verenigde Staten in strijd is met de AVG. Deze bedrijven zijn namelijk op grond van de Amerikaanse surveillancewetten verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan Amerikaanse inlichtingsdiensten.

Naar aanleiding van de klachten van NYOB heeft de Oostenrijkse toezichthouder onlangs het gebruik van Google Analytics al verboden. Via Google Analytics worden persoonsgegevens verstuurd naar Amerika. De toezichthouder oordeelde dat het gebruik van de Standard Contractual Clauses (SCC) en de door Google geïmplementeerde Technische en Organisatorische Maatregelen onvoldoende bescherming bieden. De SCC kunnen immers niet voorkomen dat de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse inlichtingsdiensten.

Het verbod lijkt ook te gelden voor de privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. De Oostenrijkse toezichthouder geeft aan dat bij deze instelling nog steeds sprake is van een verwerking van persoonsgegeven. Opvallend genoeg heeft de AP sinds kort in de Handleiding voor het privacy vriendelijk instellen van Google Analyticus een waarschuwing op het mogelijk verbod geplaatst.

Verwacht wordt dat het onderzoek van de AP naar Google Analytics begin 2022 wordt afgerond. Dan wordt bekend of Google Analytics is verboden of niet.

Linda Eijpe

Advocaat/partner