Nieuws

Koninklijk Besluit bevestigt ingangsdatum van 1 januari 2021 voor nieuwe Nederlandse Franchisewet

23 maart 2021  – Tessa de Mönnink

Bij koninklijk besluit van Koning Willem-Alexander van 25 november 2020 is de nieuwe Nederlandse Franchise Wet in werking getreden per 1 januari 2021.

De minimale implementatietermijn van ten minste twee maanden, de periode tussen de datum van publicatie en de datum van inwerkingtreding, is niet in acht genomen. Deze afwijking van de termijn van twee maanden wordt door de Nederlandse regering echter gerechtvaardigd geacht. Er wordt aangevoerd dat tijdens de parlementaire behandeling van de Franchisewet de ingangsdatum van 1 januari 2021 al verschillende malen is genoemd als beoogde datum van inwerkingtreding. Deze beoogde datum van inwerkingtreding is dus al lange tijd bekend bij de partijen die onder de werkingssfeer van de Franchisewet vallen. Verder wordt aangevoerd dat deze partijen deze datum zelfs ook al als datum van inwerkingtreding beschouwen, zoals blijkt uit het feit dat 1 januari 2021 door de betrokken partijen zelf als datum van inwerkingtreding wordt genoemd in hun eigen communicaties over de Franchisewet. Gelet hierop, en gelet op het feit dat de Franchisewet al op 15 juli 2020 in het Staatsblad is gepubliceerd, is het volgens de Nederlandse regering voor de betrokken partijen al enkele maanden duidelijk welke rechten en verplichtingen uit de Franchisewet voortvloeien en met ingang van welke datum deze in werking zouden treden.

Niet alle franchiseorganisaties zijn blij met deze materiële wetswijziging die in werking treedt te midden van een wereldwijde pandemie.

Tessa de Mönnink

Partner/advocaat