Nieuws

Nieuwe regels voor online retailers

22 april 2016 – Micheline Don

De interne markt is een dagelijkse realiteit voor consumenten wanneer zij reizen, aankopen doen en betalingen verrichten. Consumenten en ondernemers moeten vertrouwen kunnen hebben in onlinetransacties, zowel in eigen land als daarbuiten. Om die reden heeft de EU onlangs een platform voor online dispute resolution (ODR) geïntroduceerd, wat een betrouwbare, eenvoudige en betaalbare oplossing moet bieden voor geschillen bij online handel in de hele EU.

Het ODR platform is beschikbaar voor consumenten die wonen en ondernemers die gevestigd zijn in de EU. Het platform ziet op transacties tussen ondernemers (waaronder online marktplaatsen) enerzijds en consumenten anderzijds, waarbij de transactie loopt via een website of langs andere elektronische weg (zoals sms, email of social media). Deelname aan het platform is niet verplicht, hoewel sommige voorwaarden gekoppeld aan het platform dat wel zijn.

Als u een Europese ondernemer bent, moet u in elk geval:

  • op uw website een gemakkelijk toegankelijke link opnemen naar het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/), zelfs als u binnen Nederland/uw eigen land handelt;
  • een zakelijk email adres opnemen op uw website, zodat de consument contact kan opnemen in geval van een mogelijk geschil.

Als u, als Europese ondernemer, instemt met gebruik van het ODR platform, moet u daarnaast ook nog:

  • een link naar het ODR platform opnemen in uw aanbiedingsemail;
  • consumenten informeren over het ODR platform op uw website, en – waar relevant – in uw algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw online transacties en service contracten.

De EU lidstaten zullen gepaste sancties moeten invoeren, voor het geval een ondernemer niet voldoet aan bovenstaande eisen.  Als een ondernemer zich reeds heeft aangesloten bij een Geschillencommissie voor diens branche/sector, zal het ODR platform een ontvangen klacht doorsturen naar de betreffende Geschillencommissie. Hoewel deelname aan het ODR platform niet verplicht is in Nederland, zal deelname waarschijnlijk bijdragen aan een toegenomen vertrouwen van de consument in het bedrijf van de ondernemer. Daardoor kan het ODR platform verdere groei van een uniforme online markt in de EU bevorderen, en biedt het een eenvoudige en betaalbare online oplossing voor geschillen die op die markt kunnen ontstaan. Neemt u gerust contact op met ons, als u wil weten of uw website en uitingen voldoen aan deze nieuwe eisen.

Micheline Don

partner/advocaat