Nieuws

Opdrachtovereenkomst zzp’ers op de schop!

22 april 2016 – Renzo Ter Haseborg

In het fiscale recht en in het socialezekerheidsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Deze laatste groep is verplicht loonbelasting en sociale premies af te dragen over het ontvangen loon. Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: de “Wet”) wordt geprobeerd schijnzelfstandigheid terug te dringen.

Met de Wet wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In plaats daarvan kunnen overeenkomsten vooraf ter beoordeling worden voorgelegd aan de Belastingdienst.

Het is niet verplicht om met een modelovereenkomst te werken maar partijen kunnen hieraan voor vijf jaar zekerheid ontlenen omtrent loonheffing.

Op de website van de Belastingdienst staan een aantal algemene modelovereenkomsten, ook voor specifieke branches en beroepsgroepen (bijv. huisartsen en ICT’ers), waarop een opdrachtovereenkomst kan worden gebaseerd.

Als opdrachtgever en opdrachtgever geen algemene modelovereenkomst willen gebruiken kan de eigen overeenkomst ook vooraf aan de Belastingdienst worden voorgelegd. De Belastingdienst streeft ernaar om de overeenkomst binnen zes weken te beoordelen.

De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt.

Ingangsdatum Wet: 1 mei 2016

Overgangsregime: Opdrachtnemers (zzp’ers) en opdrachtgevers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om te bepalen of het nodig is om met een modelovereenkomst te werken.

Renzo ter Haseborg

partner/advocaat