Nieuws

Schrems II zaak:

24 november 2020 – Linda Eijpe

Gevolgen voor de uitwisseling van persoonsgegevens naar de VS

 

Afgelopen zomer heeft het Europees Hof van Justitie in de zogenaamde Schrems II zaak geoordeeld dat de Amerikaanse nationale wetgeving niet het beschermingsniveau biedt dat overeenkomt met het niveau van de EU. Op grond van de nationale wetgeving kunnen de Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot persoonsgegevens die vanuit EU naar de VS worden doorgegeven, voor doeleinden van nationale veiligheid. De US-wetgeving leidt tot een beperking van de bescherming van de persoonsgegevens, waarmee niet wordt voldaan aan de in de EU gestelde eisen. Bovendien hebben de betrokkenen op grond van deze wetgeving geen voor een rechter afdwingbare rechten tegenover de Amerikaanse autoriteiten.

Als gevolg hiervan heeft het Hof het Privacyshield ongeldig verklaard. Dat betekent dat doorgifte van persoonsgegevens naar Amerikaanse bedrijven op basis van dit Privacyshield niet meer is toegestaan. Onzeker is of persoonsgegevens aan Amerikaanse bedrijven kunnen worden doorgegeven op basis van de EU Modelcontractbepalingen. Per geval zal onderzoek gedaan moeten worden naar de omstandigheden van de doorgifte en de extra waarborgen die genomen zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen de Amerikaanse autoriteiten.

Vorige week heeft Europese Data Protection Board concept richtsnoeren gepubliceerd aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke extra waarborgen/maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens uit te wisselen met organisaties buiten de EER. In de richtsnoeren zijn ook voorbeeld maatregelen opgenomen. Deze richtsnoeren zijn nog open voor consultatie. Wij zullen u informeren wanneer deze definitief worden. Ondertussen helpen we u natuurlijk graag bij het uitvoeren van het onderzoek naar de extra waarborgen/maatregelen.

Linda Eijpe

Partner/advocaat