Nieuws

SER advies arbeidsmarkt; belangrijke nieuwe wetgeving op komst

17 juni 2021 – Renzo Ter Haseborg

Op 14 juni 2021 heeft de SER een door werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk ‘advies arbeidsmarkt’ gepresenteerd. De verwachting is dat dit advies zal leiden tot belangrijke aanpassingen van arbeidswetgeving.

De belangrijkste punten voor werkgevers uit het SER-advies zijn de volgende:

1. Het wordt moeilijker om meerdere tijdelijke contracten op elkaar te laten volgen. In 3 jaar mogen maximaal 3 tijdelijke contracten worden aangegaan. De huidige onderbrekingstermijn vervalt.

2. Oproepcontracten worden vervangen door contracten met een minimaal aantal uren per kwartaal. Voor studenten en scholieren blijven de huidige oproepcontracten mogelijk.

3. Bedrijven in zware economische omstandigheden mogen de arbeidsduur van werknemers met maximaal 20 procent verlagen. De werkgever krijgt 75% van de loonkosten vergoed.

4. Re-integratieverplichtingen voor werknemers die langer dan een jaar ziek zijn worden verlicht voor de werkgever. In het tweede ziektejaar kan de werkgever ervoor kiezen re-integratie volledig te richten op een andere werkgever.

5. Om schijnzelfstandigheid te voorkomen geldt dat voor werkenden die minder verdienen dan het maximumdagloon (30/35 euro per uur) een rechtsvermoeden ontstaat dat zij werknemers zijn.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen op dit vlak.

Renzo Ter Haseborg

Advocaat/partner