Nieuws

Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

7 juni 2022 – Barbara Spliet

In twee recente uitspraken kwam aan de orde of de overeengekomen stageovereenkomst niet als een arbeidsovereenkomst zou moeten worden aangemerkt. Beide studenten claimden dat er eigenlijk sprake was van een arbeidsovereenkomst en niet van een stageovereenkomst. De Haagse rechters die deze zaken behandelden kwamen tot verschillende uitspraken.

De eerste zaak betrof een student Bestuurskunde die gedurende een half jaar stage liep bij de VVD. De rechter vond dat het zwaartepunt van de stage en de werkzaamheden die de stagiair verrichtte onmiskenbaar in het kader van zijn opleiding Bestuurskunde waren. De werkzaamheden waren ook niet bedoeld om een (actieve) bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van het primaire doel van de organisatie. Op basis hiervan was geen sprake van een arbeidsovereenkomst (zie voor de tekst van de uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2022:3339).

De andere zaak ging over een student van de opleiding tot tandartsassistente die stage liep bij een tandartsenpraktijk. In dit geval was volgens de rechter wel sprake van een arbeidsovereenkomst. De werkzaamheden van de student konden niet in overwegende mate worden aangemerkt als activiteiten die waren gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en ervaring in het kader van de voltooiing van de opleiding. Daarbij speelde onder andere mee dat zij zelfstandig allerlei werkzaamheden verrichtte, de tandartspraktijk op de student rekende voor de dagelijkse werkzaamheden en de student ook als vervanger optrad voor afwezige tandartsassistenten (zie voor de tekst van de uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2022:4119).

Deze twee uitspraken sluiten aan bij de reeds door de Hoge Raad uitgestippelde lijn. Bij een stageovereenkomst moet het “leren” voorop staan, dat wil zeggen dat de activiteiten die door de stagiair worden verricht met name gericht zijn op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de student. De activiteiten moeten niet primair gericht zijn op daadwerkelijk “productie draaien”. 

Het is niet alleen van belang aandacht te besteden aan de inhoud van de stageovereenkomst zelf, maar ook in de praktijk moet sprake zijn van een echte stage. Zo niet, dan bestaat het risico dat geen sprake is van een stageovereenkomst maar van een arbeidsovereenkomst. In dat geval is bijvoorbeeld het normale ontslagrecht van toepassing, kan aanspraak worden gemaakt op (minimum)loon en moeten sociale premies worden afgedragen. 

Barbara Spliet

Advocaat/partner