Nieuws

Werken met en als zelfstandige(n)

26 januari 2023 – Yvette Kouwenberg

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Op dit moment geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) om de werkrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te (helpen) duiden. In de praktijk heeft de wet helaas niet de duidelijkheid gebracht die vooraf was beoogd. De Belastingdienst handhaaft daarom voorlopig alleen nog in het geval van zogenoemde kwaadwillenden of als aanwijzingen van de Belastingdienst niet worden opgevolgd. Dat de wet DBA op termijn zal moeten worden vervangen staat daarom al enige tijd vast. De vraag is alleen hoe?

 

Eind vorig jaar heeft de minister SZW de Eerste en Tweede Kamer in een voortgangsbrief geïnformeerd over de toekomstplannen met betrekking tot het werken met zelfstandigen en als zelfstandige(n). Het moet duidelijker worden wanneer iemand in loondienst arbeid verricht en wanneer iemand als zelfstandig ondernemer werkzaam is. Daartoe zal het begrip gezagsverhouding nader in de wet worden uitgewerkt, mede aan de hand van bestaande rechtspraak. De term kan naast het traditionele ‘werken onder gezag en toezicht van’ tevens werk omvatten dat ‘organisatorisch is ingebed’ in de onderneming van degene met wie de werkrelatie wordt aangegaan. Ook het zelfstandig ondernemerschap is een factor van belang bij de kwalificatie van een werkrelatie. Daarnaast zal er naar verwachting een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst, gekoppeld aan een nader te bepalen uurtariefgrens, worden geïntroduceerd. De plannen zullen de komende tijd worden verwerkt in een wetsvoorstel, met de bedoeling dat de nieuwe wetgeving in 2025 van kracht wordt. We houden u uiteraard graag steeds op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak.

Yvette Kouwenberg

Advocaat/partner