Nieuws

Actualiteiten arbeidsrecht

20 februari 2018 – Renzo Ter Haseborg, Yvette Kouwenberg

Update ZZP dossier

Op 9 februari 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) verder wordt opgeschort tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen.

Over de inhoud van een nieuwe regeling heeft de Minister op 15 december 2017 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met als titel ‘Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt’. Over het zzp dossier schrijft de Minister onder meer:

Voor opdrachtgevers zal duidelijkheid worden gegeven over de arbeidsrelatie door middel van de invoering van de opdrachtgeversverklaring. De opdrachtgeversverklaring kan worden verkregen na het invullen van een webmodule.

In de webmodule zal het gezagscriterium, als vereiste voor een arbeidsovereenkomst, zo veel mogelijk worden verduidelijkt. Daarmee krijgt de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Het kabinet treft eveneens maatregelen die er op zien dat: (i) schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt voorkomen; en (ii) professionals aan de bovenkant meer ruimte krijgen.

Het streven is de maatregelen en de opdrachtgeversverklaring per 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Aanpassing maximumdagloon

Het maximumdagloon is per 1 januari 2018 vastgesteld op EUR 209,26 bruto.

AOW-gerechtigde leeftijd opgehoogd

Per 1 januari 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd opgehoogd naar 66 jaar.
www.aow-leeftijd.nl

Renzo ter Haseborg

partner/advocaat

Yvette Kouwenborg

counsel/advocaat