Nieuws

Heb je wat aan een beschrijvende handelsnaam?

23 maart 2021 – Silvie WertwijnMicheline Don

Ieder bedrijf heeft één of soms meerdere handelsnamen, de namen waaronder het bedrijf opereert. Daar is geen registratie voor nodig, het recht op de handelsnaam ontstaat door hem te gebruiken. Belangrijk is dat de gekozen handelsnaam geen verwarring kan wekken met oudere handelsnamen van anderen, want dan is er sprake van inbreuk op die oudere handelsnamen.

Een handelsnaam mag in principe puur beschrijvend zijn, bijvoorbeeld de firma BIKE voor een fietsenwinkel. De laatste jaren werd in de rechtspraak echter steeds vaker geoordeeld dat bij een puur beschrijvende handelsnaam mogelijke verwarring niet genoeg is om bescherming te claimen, maar dat er bijkomende omstandigheden moeten zijn op grond waarvan de eigenaar van de beschrijvende handelsnaam succesvol tegen een latere gelijkende (beschrijvende) handelsnaam kan optreden. De reden daarvoor is dat iedereen het betreffende beschrijvende element moet kunnen gebruiken, zoals BIKE voor fietsen.  Ongeoorloofd concurrentiegedrag is een voorbeeld van dergelijke bijkomende omstandigheden. Dan gaat het om concurrenten die elkaar bewust dwars zitten, zoals een ondernemer die bewust verwarring wekt met de handelsnaam van zijn oud-werkgever.

Recentelijk heeft de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, zich hierover uitgelaten in de zaak van een Britse kaasproducent die sinds 2007 de handelsnaam Dairy Partners gebruikte. Een Nederlands kaas- en zuivelbedrijf noemde zich sinds 2016 DOC Dairy Partners. Beide bedrijven verkopen (deels) dezelfde producten aan hetzelfde publiek. Dairy Partners wilde dat DOC Dairy Partners haar naam wijzigde, omdat de namen voor verwarring zouden (kunnen) zorgen. DOC Dairy Partners weigerde. Zij vond de naam Dairy Partners voor een zuivelbedrijf beschrijvend en meende dat er bijkomende omstandigheden zouden moeten zijn voordat sprake is van inbreuk op de oudere handelsnaam van Dairy Partners.

De rechtbank vond dat DOC Dairy Partners haar naam (deels) moest wijzigen. In hoger beroep vraagt het Hof uitleg aan de Hoge Raad (via zgn. prejudiciële vragen) over het al dan niet nodig zijn van bijkomende omstandigheden.

Volgens de Hoge Raad kunnen twee beschrijvende handelsnamen toch voor verwarring zorgen, bijvoorbeeld doordat de oudere handelsnaam bekend is. Ook vindt de Hoge Raad dat er tegenwoordig steeds meer beschrijvende handelsnamen gebruikt worden, dus het publiek is daaraan gewend en zal niet zo snel verward raken bij het zien van sterk gelijkende handelsnamen. Er zijn volgens de Hoge Raad daarom geen bijkomende omstandigheden nodig om inbreuk vast te stellen, het is voldoende als er verwarringsgevaar is tussen twee beschrijvende handelsnamen.

Soms wordt de domeinnaam van een bedrijf als handelsnaam gebruikt, maar lang niet altijd. In geval van twee (sterk) gelijkende, beschrijvende domeinnamen die niet als handelsnaam worden gebruikt, is er wel pas inbreuk als er bijkomende omstandigheden zijn.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Silvie Wertwijn

Partner/advocaat

Micheline Don

Partner/advocaat