Nieuws

Intellectueel eigendom en de aankomende BREXIT

24 november 2020 – Silvie Wertwijn, Micheline Don

Het einde van de Brexit-overgangsperiode komt naderbij! Hoewel de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU nog volop in gang zijn, is een aantal wijzigingen op het gebied van intellectueel eigendom al wel duidelijk. Wij lopen die hieronder kort met u door.

EU-merken en modellen

Per 1 januari 2021 zijn EU-registraties voor merken en modellen niet langer geldig voor het VK. Bent u vanaf die datum de bescherming van uw merk of model in het VK kwijt? Nee!

Als u een EU-merk of -model heeft, wordt het VK-deel daarvan per 1 januari a.s. automatisch omgezet naar een nationale registratie voor het VK. Deze nationale registratie heeft dezelfde datum  als het EU-merk/model en u hoeft geen extra registratie-fee te betalen.

Als uw aanvrage voor een EU-merk/model op 1 januari 2021 nog niet is afgerond (bijvoorbeeld omdat de aanvrage net is ingediend, of er nog een oppositieprocedure loopt), wordt het VK-deel van het EU-merk/model niet automatisch omgezet. In dat geval krijgt u tot 30 september 2021 de tijd om een aparte, nationale VK-registratie aan te vragen, die dan weer dezelfde datum  krijgt als de EU-registratie. In dit geval moet u wel extra registratiekosten betalen in het VK  en is de aanvraag ook onderworpen aan de Britse onderzoeks- en publicatievereisten.

Internationale merken en modellen

Internationale merken en modellen die voor de EU gelden, houden hun bescherming in het VK. Hiervoor geldt hetzelfde regime als voor de EU-merken/modellen, zoals hierboven toegelicht.

Niet-geregistreerde modellen

Niet-geregistreerde gemeenschapsmodellen (EU) die vóór 1 januari 2021 ontstaan, zullen in het VK gedurende de rest van hun termijn van drie jaar beschermd blijven.

Vanaf 1 januari 2021 komt er een zogenoemd supplementary unregistered design (SUD) beschikbaar in het VK. De SUD biedt vergelijkbare bescherming als het niet-geregistreerde gemeenschapsmodel, maar alleen voor het VK.

De SUD ontstaat doordat u uw model voor het eerst gebruikt in het VK. Let erop dat u géén SUD krijgt door een eerste gebruik van het model in de EU. Sterker nog, dat kan er zelfs voor zorgen dat u in het VK juist geen bescherming meer kunt krijgen als ongeregistreerd model. Let daarom goed op welke markten voor uw onderneming van belang zijn en in welke landen uw producten voor het eerst openbaar gemaakt worden!

Octrooien

Aangezien het Europees Octrooibureau geen EU-agentschap is, heeft de Brexit geen invloed op het huidige Europese octrooisysteem. Bestaande Europese octrooien die geldig zijn in het VK, blijven gewoon geldig.

Auteursrechten

De meeste werken waarop auteursrechten rusten, houden die bescherming ook na 1 januari 2021 in het VK. Dit komt doordat het VK deelneemt aan diverse internationale verdragen op dit gebied. Alleen de huidige internationale auteursrechtregelingen die uniek zijn voor EU-lidstaten zullen aan het einde van de overgangsperiode eindigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten, goedkeuring van auteursrechten voor satellietuitzendingen, en wederzijdse bescherming van databankrechten.

Parallelhandel tussen het VK en de EER

Na 1 januari 2021 geldt dat de intellectuele eigendomsrechten op producten die door of met toestemming van de merk/modelhouder op de Britse markt worden gebracht, in de EU (preciezer: de Europese Economische Ruimte, “EER”) niet langer uitgeput zijn. Dit betekent dat bedrijven die deze producten parallel exporteren van het VK naar de EER, daarvoor mogelijk de toestemming van de rechthebbende nodig hebben. Let dus na 1 januari 2021 goed op bij de invoer van producten vanuit het VK!

Andersom geldt dit echter niet. Producten die door of met toestemming van de houder van het recht na de overgangsperiode in de EER op de markt worden gebracht, gelden in de VK wel als uitgeput. Die producten mogen dus gewoon geïmporteerd worden in het VK vanuit de EER.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Silvie Wertwijn

Partner/advocaat

Micheline Don

Partner/advocaat