Nieuws

Medezeggenschap: instemmingsrecht reiskosten, beroepsrecht ondernemingsraad bij nieuwe feiten en omstandigheden en uitsluiten vakbonden 

17 juni 2021 – Barbara Spliet

De afgelopen periode zijn enkele uitspraken gepubliceerd die van belang kunnen zijn voor degenen die zich bezig houden met medezeggenschap. Het betreft het volgende:

1. Geen instemmingsrecht bij het opschorten van betaling van de reiskostenvergoeding

De werkgever besluit om de betaling van de reiskostenvergoeding aan werknemers op te schorten. De opschorting geldt voor de periode dat de werknemers hoofdzakelijk vanuit huis werken. Dit besluit is volgens de rechter niet instemmingsplichtig. Het valt immers niet onder een van de instemmingsplichtige regelingen die in de wet (artikel 27 WOR) worden genoemd.

2. Nieuwe feiten na advies, maar ondernemingsraad niet ontvankelijk

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over een reorganisatie. Kort daarna besluit de ondernemer dat eenmalig geen salarisverhogingen worden toegekend. De ondernemingsraad gaat in beroep bij de Ondernemingskamer en stelt dat dit voor de ondernemingsraad nieuwe feiten en omstandigheden zijn, zodanig dat dit aanleiding zou zijn geweest om niet positief te adviseren wanneer dit tijdens de adviesprocedure bekend zou zijn geweest.

De Ondernemingskamer gaat daar niet in mee en stelt dat sprake is van een nieuw/ander besluit, genomen na het eerdere besluit tot reorganisatie. Het gaat dus echt om nieuwe feiten die ook voor de ondernemer nog niet bekend waren tijdens de eerdere adviesprocedure. De ondernemingsraad wordt dan ook niet ontvankelijk verklaard. Mogelijk zou de ondernemingsraad wel een separaat instemmingsrecht hebben, maar dat komt in de uitspraak niet aan de orde.

3. Uitsluiten vakbonden van overleg over arbeidsvoorwaarden: overleg met ondernemingsraad

TUI onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad. De vakbond wil worden toegelaten tot dit overleg, maar de rechter wijst dit af. De rechter komt tot dit oordeel, omdat er ten aanzien van de betreffende werknemers in het geheel geen vakbond ooit bij enig overleg betrokken is geweest, laat staan dat er overleg of onderhandeling hebben plaatsgevonden over een cao. Wel toetst de rechter onder andere of de vakbond een groot gedeelte van de werknemers vertegenwoordigt. Dat is echter onvoldoende gebleken en bovendien had TUI ook los daarvan een gerechtvaardigd belang om de huidige medezeggenschapsstructuur met de ondernemingsraad te handhaven.

Barbara Spliet

Advocaat/partner