Newsflash

Franchisewet vandaag aangenomen

30 juni 2020 – Annelies van Zoest, Tessa de Mönnink

Het is zover. Vandaag is de Wet Franchise aangenomen door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2021 wordt de wet van kracht. Voor enkele ingrijpende regels geldt een overgangsperiode van 2 jaar (concurrentiebeding, instemmingsrecht en waardebepaling vestiging) maar wachten tot 2023 is geen optie. Ook vóór die tijd zullen nieuwe (of verlengde-) franchiseovereenkomsten vanaf 1 januari 2021 aan de Wet Franchise moeten voldoen.

De Wet Franchise zal de positie van franchisenemers verstevigen en legt partijen gedetailleerde verplichtingen op onder andere  op het gebied van:

– Uitwisselen van informatie in de voorfase met stand-still periode

– Doorvoeren van tussentijdse wijzigingen met instemmingsrecht

– Overlegstructuren

– (Financiële) consequenties van einde samenwerking en waardebepaling vestiging

Alle nationale en internationale franchiseorganisaties met franchisenemers in Nederland moeten aan de wet voldoen en kunnen hiervan niet afwijken. Non-compliance kan leiden tot juridische acties. Sommige regels zijn van dwingend recht en dat betekent dat bij non-compliance contractuele afspraken nietig kunnen zijn en dan niet gelden.

Werk aan de winkel voor franchiseorganisaties

Franchiseorganisaties zullen tijdig in actie moeten komen en niet alleen hun bestaande (format) contracten zoals franchiseovereenkomsten en voorovereenkomsten moeten aanpassen maar ook hun handboeken en de feitelijke werkwijze moeten doorlichten en waar nodig aanpassen. Aangezien sommige zaken zullen moeten worden afgesproken en vastgelegd samen met de franchisenemers, is de tijd tot 1 januari 2021 behoorlijk kort te noemen. Staatssecretaris Mona Keijzer, die deze wet heeft ingediend, heeft over deze korte termijn gezegd dat franchiseorganisaties al jarenlang weten dat deze wet eraan zit te komen en dat ze zich hierop allang hadden kunnen voorbereiden.

Voor organisaties die werken met een (selectief) distributiesysteem is het niet uit te sluiten dat de Wet Franchise ook hierop van toepassing kan zijn. De rechter zal voor de toepassing van de wet  de feitelijke situatie beoordelen en niet de titel van het contract.

Wij assisteren uw organisatie graag bij het doorvoeren van de nodige wijzigingen om in compliance te zijn met de nieuwe wet. U kunt contact opnemen met ons voor een eerste vrijblijvend gesprek, het aanvragen van een voorlichtingsbijeenkomst, webinar en/of stappenplan met kostenopgave.

Annelies van Zoest – zoest@parkeradvocaten.nl – tel.: 020-820 3350 / 06-12801588
Tessa de Mönnink – monnink@parkeradvocaten.nl – tel.: 020-820 3351 / 06-46086934

 

Annelies van Zoest

Partner/advocaat

Tessa de Mönnink

Partner/advocaat