Nieuws

Leveranciers opgelet, ook ACM gaat strenger toezien op afspraken met afnemers!

April 2019 – Tessa de Mönnink en Annelies van Zoest

Leveranciers en afnemers maken voortdurend afspraken over koop, verkoop en doorverkoop van producten en diensten, in het kader van o.a. distributie, dealer- en franchiseovereenkomsten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) let erop of deze afspraken niet nadelig zijn voor de concurrentie en de consument. Dan zijn de afspraken verboden.

Wanneer kunnen afspraken met leveranciers of afnemers problemen opleveren? Bijvoorbeeld als de leverancier de afnemer dwingt een bepaalde minimumprijs voor producten of diensten te vragen aan diens klanten. Of als de leverancier internetverkoop probeert te voorkomen of verbieden of absolute marktverdeling toepast, waarin passieve verkoop wordt verboden.

De ACM heeft op 26 februari 2019 een nieuwe leidraad gepubliceerd over afspraken tussen leveranciers en afnemers. Deze is te raadplegen via de volgende link: https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-afspraken-tussen-leveranciers-en-afnemers met een praktische handleiding: https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-02/leveranciers-en-afnemers-mogen-samenwerken-maar-er-zijn-grenzen.pdf

De ACM heeft aangekondigd dat zij de komende tijd strenger zal letten op verboden (prijs)afspraken. Dat lijkt ook te passen in de nieuwe lijn van de Europese Commissie. De Commissie gaf hier tot voor kort eveneens weinig prioriteit aan. Hierin lijkt verandering te komen. De Commissie heeft onlangs vier fabrikanten van consumentenelektronica beboet voor meer dan 110 miljoen euro omdat zij vaste verkoopprijzen of minimumverkoopprijzen opgelegd hadden aan hun online retailers.

Het is zeker aan te raden dat leveranciers hun bedrijfsvoering hierop gaan aanpassen, om te voorkomen dat zij sancties (waaronder boetes) opgelegd krijgen, of afnemers gaan claimen dat de met hen gemaakte afspraken nietig zijn.

 

Tessa de Mönnink

Partner/advocaat

Annelies van Zoest

Partner/advocaat