Nieuws

Onrechtmatig verkregen bewijs II

20 september 2022 – Yvette Kouwenberg

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u al over twee zaken waarin de wijze waarop de werkgever bepaald bewijs had vergaard door de werknemer ter discussie werd gesteld. Opvallend, aangezien de eventuele onrechtmatigheid van bewijs in principe ondergeschikt is aan de waarheidsvinding binnen het arbeidsrecht. Dat is nog steeds het geval, maar het geeft volgens ons wel aan dat het privacy-aspect op de werkvloer steeds belangrijker wordt.

In een zaak bij de rechtbank Noord-Holland werd onlangs opnieuw een punt van de toelaatbaarheid van het bewijs gemaakt, zij het summier. In die kwestie klokte de betreffende werknemer na binnenkomst op het werk met zijn persoonlijke pas in, logde vervolgens in op zijn computer om hierna regelmatig het werk weer via een nooduitgang (zonder paslezer) te verlaten. Zodoende leek het alsof de werknemer gewoon op en aan het werk was, maar was dat in werkelijkheid niet het geval. De werkgever kreeg hier lucht van en stelde een onderzoek in. De toegangsrapportages en camerabeelden van het bedrijfspand werden bekeken. Aan de hand daarvan werd de werknemer beticht van `dagdieverij´ en verzocht de werkgever vervolgens de kantonrechter om de arbeidsrelatie met de werknemer te ontbinden.

In de procedure voerde de werknemer verweer. Hij stelde onder andere dat het onderzoek niet transparant en onafhankelijk was uitgevoerd, het bewijs van de toegangsrapportages niet toelaatbaar was en vond hij bovendien dat hij de camerabeelden uit het onderzoek pas laat in handen had gekregen. De kantonrechter ging hieraan voorbij. Hij oordeelde dat de werknemer zijn kritiek op het onderzoek onvoldoende had onderbouwd en liet het bewijs van de werkgever toe; zo waren de toegangsrapportages uitermate gedetailleerd en was er geen reden aan de inhoud ervan te twijfelen. Weliswaar was de kantonrechter het met de werknemer eens dat hij de camerabeelden laat in handen had gekregen, maar had de werknemer nog altijd voldoende gelegenheid gehad om deze te bestuderen en daarop te reageren. De arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt dan ook ontbonden, zonder toekenning van een vergoeding aan de werknemer.

Hoewel de waarheidsvinding in het arbeidsrecht vooropstaat blijft het voor werkgevers zaak zorgvuldig te werk te gaan bij het vergaren van bewijs en de wederzijdse belangen steeds goed af te wegen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u bij ons team arbeidsrecht terecht.

Yvette Kouwenberg

Advocaat/partner