Nieuws

Testen van medewerkers op drugs en alcohol

Juni, 2019 – Yvette Kouwenberg

Het testen van medewerkers op alcohol en drugs is niet zomaar mogelijk, zelfs niet met toestemming van de betrokken werknemer.

Alcohol- en drugstesten onder het personeel zijn namelijk alleen toegestaan als daar een wettelijke basis voor is zoals in de luchtvaart, het spoor en de scheepvaart. Bovendien zijn daar voorwaarden aan verbonden. Zonder wettelijke basis leveren dergelijke testen een inbreuk op de privacy van werknemers.

Artikel 9, lid 1 van de Europese ‘Algemene verordening gegevensbescherming’, verbiedt namelijk het verwerken van ‘bijzondere persoonsgegevens’, waar gegevens over gezondheid onder vallen. We attenderen u voor meer informatie graag op het informatieblad van de Autoriteit Persoonsgegevens, hier te raadplegen.

Yvette Kouwenberg

Counsel/advocaat