Nieuws

Verplichte toestemming ‘tracking cookies’ in strijd met AVG

Juni 2019 – Linda Eijpe

Op 7 maart 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) via een zogenaamde normuitleg kort gezegd bekend gemaakt dat websites die bezoekers verplichten om akkoord te gaan met ‘tracking cookies’ (bijv. via een zogenaamde ‘cookiewall’), niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’).

Volgens de AP heeft de websitebezoeker met deze verplichting geen vrije keuze en daarom is er geen sprake van een geldige toestemming.

Afwijking van koers van ACM in de NPO zaak

De AP wijkt hiermee af van de koers die 5 jaar geleden is ingezet door de andere toezichthouder op de cookiewetgeving, de ACM, in de zogenaamde NPO zaak. In deze zaak ging het er om dat de NPO gebruik maakte van een cookiewall en dat kijkers dus werden verplicht om akkoord te gaan met o.a. het plaatsen van advertentiecookies. De ACM oordeelde toen dat de toegang tot een website die wordt geleverd door of namens een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon, niet afhankelijk gemaakt mag worden van het verlenen van toestemming voor cookies.

Alternatieve websites: dus vrijwillig

Afgelopen 5 jaar hebben alle marktpartijen hieruit afgeleid dat het verplicht stellen van toestemming voor bijvoorbeeld ‘tracking cookies’ is toegestaan voor websites die in de normale commerciële / private sector worden aangeboden en waarvoor voldoende alternatieven zijn. De websitebezoeker hoeft de betreffende website immers niet te bezoeken en heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een andere website, die wellicht geen gebruik maakt van ‘tracking cookies’. Er is aldus een keuzevrijheid en dus wordt de toestemming in vrijheid gegeven.

Let op: AP gaat meer handhaven

Onduidelijk is waarom AP nu een afwijkende koers is gaan varen. De AP laat weten dat zij tientallen klachten heeft ontvangen en dat zij daarom de controle wil gaan intensiveren en nader uitleg wil geven. De markt is dus gewaarschuwd …

Linda Eijpe

Partner/advocaat