Nieuws

AP geeft toestemming voor tijdelijk maatregel voor inzage medisch dossier

 

Door Linda Eijpe | 6 april 2020 | Privacy, IT & Internet, Farma

Als gevolg van de corona crisis nemen overheden in landen als China en Israël vergaande maatregelen die ernstige inbreuk maken op de privacy van de burgers. Tegelijkertijd wordt in Nederland gelukkig op een zorgvuldig afgewogen wijze beoordeeld of artsen op de Eerste Hulp of bij de Huisartsenpost, inzage mogen hebben in het (elektronisch) medisch dossier van de patiënt bij de huisarts. Deze week heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) aan de minister advies uitgebracht over deze plannen.

In het kort: in deze zeer bijzondere omstandigheden, waarin het van belang is om vertragingen in de triage en behandeling van (mogelijke) coronapatiënten te voorkomen, acht de AP een ingreep om de raadpleging van noodzakelijke patiëntgegevens technisch mogelijk te maken, niet bezwaarlijk. Mits de patiënt, indien deze nog geen toestemming had gegeven, alsnog ter plekke (mondeling) toestemming kan geven. Als de patiënt echter niet in staat is om ter plekke de toestemming te geven, mag de arts zonder toestemming van deze patiënt – bij wijze van uitzondering – het medisch dossier bekijken. De AP merkt in haar brief nog op dat deze maatregelen slechts tijdelijk van aard zijn en dat de inzage beperkt is tot uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de gezondheidstoestand van patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.

Via de website www.volgjezorg.nl kunnen patiënten hun toestemming regelen en ook inzien welke zorgaanbieders hun medisch dossier hebben geraadpleegd.

Lees hier de brief van de AP aan de minister voor Medische Zorg en Sport.