Nieuws

Wijzigingen arbeidsrecht en pensioenrecht per 1 januari 2015

In het arbeidsrecht en pensioenrecht zijn er een groot aantal zaken veranderd per 1 januari 2015 door de invoering van de Wet werk en zekerheid (o.a. aanzegtermijn, proeftijd, concurrentiebeding), aanpassingen ten aanzien van de opbouw van pensioen (verlagen maximale opbouw percentages en begrenzing pensioengevend salaris op EUR 100.00,-) en de Wet normering topinkomens. In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen stil gestaan bij de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer