Aankondiging

Nieuws Aankondiging Parker Advocaten 28 december 2018 There’s so much we share.  So why not share the same name?   Per 1 januari 2019 wordt De Grave De Mönnink Spliet Advocaten versterkt met Scope Advocaten en gaan wij verderonder de naam Parker Advocaten. Vanuit een... Lees meer

Signaleringen medezeggenschap

Het medezeggenschapsrecht blijft in ontwikkeling. Hieronder volgen enkele signaleringen voor iedereen die zich bezig houdt met medezeggenschap of daarin geïnteresseerd is.
Informatieplicht beloning (komende regelgeving)
De bestuurders van bedrijven waar ten minste 100 personen werkzaam zijn moeten elk jaar met de ondernemingsraad in gesprek gaan over de hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaarden.

Lees meer

Transitievergoeding: update

De transitievergoeding houdt de wetgever en de rechtelijke macht bezig. Hieronder een overzicht van de recente ontwikkelingen en uitspraken, na een korte uiteenzetting van de algemene regels rondom de transitievergoeding.

Lees meer

Naleving geheimhoudingsplicht in arbeidsrelaties

Op een werknemer rust geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie over de bedrijfsvoering van werkgever. Dit betreft klantenkring, prijsstellingen, biedingen, alle informatie die niet algemeen bekend is, en waarbij werkgever een belang heeft om de informatie te beschermen, bijvoorbeeld uit concurrentie- of reputatieoverwegingen.

Lees meer