Nieuws

Signaleringen medezeggenschap

Het medezeggenschapsrecht blijft in ontwikkeling. Hieronder volgen enkele signaleringen voor iedereen die zich bezig houdt met medezeggenschap of daarin geïnteresseerd is.
Informatieplicht beloning (komende regelgeving)
De bestuurders van bedrijven waar ten minste 100 personen werkzaam zijn moeten elk jaar met de ondernemingsraad in gesprek gaan over de hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaarden.

Lees meer

Naleving geheimhoudingsplicht in arbeidsrelaties

Op een werknemer rust geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie over de bedrijfsvoering van werkgever. Dit betreft klantenkring, prijsstellingen, biedingen, alle informatie die niet algemeen bekend is, en waarbij werkgever een belang heeft om de informatie te beschermen, bijvoorbeeld uit concurrentie- of reputatieoverwegingen.

Lees meer

Wijziging rechtspositie ambtenaren op komst

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “normalisering rechtspositie ambtenaren” aangenomen. Het doel van het wetsvoorstel is vereenvoudiging en modernisering van de ambtelijke rechtspositie. Van oudsher – bij invoering van de Ambtenarenwet in 1929 – is de positie van de ambtenaar juridisch goed geregeld, vanuit behoefte van de overheid aan een goede werking van het openbaar bestuur.

Lees meer

Aandachtspunten WWZ voor onmiddellijke toepassing

Vanaf 1 juli heeft de werknemer bedenktijd na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of het akkoord met de opzegging. De werknemer kan in deze periode op de afspraken terugkomen. Werkgever dient werknemer schriftelijk op de bedenktijd te wijzen. Dit zal moeten worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst of bevestiging van de instemming van de werknemer met ontslag.

Lees meer