Nieuws

Klantendata in franchise- en distributierelaties

Juni, 2019 – Tessa de Mönnink, Annelies van Zoest

In veel franchise- en distributiecontracten die lang geleden zijn afgesloten staat nagenoeg niets bepaald over het gebruik van klantendata. Toch zijn er verschillende redenen om hier, anno 2019, goede en duidelijke afspraken over te maken.

Privacy aspecten

Allereerst vanwege de privacy aspecten die aan klantendata kleven; immers als een franchisenemer (of gever) op een onrechtmatige wijze omgaat met de door haar of zijn contractspartij verkregen klantendata, herleidbaar tot personen, dan kan dit ook negatieve gevolgen hebben voor de franchisegever (of nemer). Dit kan zowel impact hebben op naam en reputatie, maar ook financiële (forse) boetes opleveren. De vraag is ook of consumenten wel door hebben wie de data verzamelt. Data die verzameld worden kunnen al snel gevoelige data zijn, denk bijvoorbeeld aan data die door hotels wordt verzameld over haar vaste gasten, in verband met bepaalde voorkeuren, of door medische klinieken. Voor gevoelige consumentendata gelden strengere regels dan voor “gewone” consumentendata.

Klantdata waardevol

Een andere goede reden om hier afspraken over te maken is dat het vaak om commercieel (zeer) waardevolle data gaat. Zowel gedurende samenwerking, maar ook als partijen afscheid van elkaar nemen, is het belangrijk om te weten wie welke klantendata voor welke doeleinden mag gebruiken.

Bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten

Verder kunnen klantendata worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, of hieraan gerelateerde rechten, bijvoorbeeld als er sprake is van een databank of bedrijfsgeheimen. Ook in dit geval is het van belang dat partijen met elkaar overeen zijn gekomen wie de rechthebbende is ten aanzien van deze rechten.

Juridische angels

Tenslotte kunnen er juridische angels zitten aan het verkrijgen van klantendata. In verschillende ons omringende landen (zoals bijvoorbeeld Duitsland) kan door de verplichting tot het verstrekken van klantendata de agentuurregeling “triggeren” met als gevolg dat er mogelijk een klantenvergoeding betaald dient te worden door de leverancier/franchisegever aan de distributeur/franchisenemer bij het einde van de relatie.

Kortom: het is beter om nu heldere afspraken te maken over het gebruik van klantendata met uw leveranciers en afnemers dan gaandeweg negatief verrast te worden.

Tessa de Mönnink

Partner/advocaat

Annelies van Zoest

Partner/advocaat