Nieuws

Overzicht wijzigingen 2022

8 maart 2022 – Renzo Ter Haseborg, Barbara Spliet, Yvette Kouwenberg

1. Richtlijn arbeidsvoorwaarden

De richtlijn moet op uiterlijk 1 augustus a.s. zijn ingevoerd en houdt o.a. in:
1) Als een opleiding verplicht is dan moet de werknemer deze onder werktijd en op kosten van de werkgever kunnen volgen. Een studiekostenbeding is niet langer toegestaan.
2) Een verbod op nevenwerkzaamheden is niet meer mogelijk tenzij daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor aanwezig is.

2. Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus a.s. hebben werknemers in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind recht op (deels) betaald ouderschapsverlof van negen weken. De werkgever vraagt de uitkering aan bij het UWV.

3. Thuiswerkvergoeding

Per 1 januari jl. mag een werkgever een onbelaste vergoeding verstrekken van maximaal EUR 2 per (deels) thuisgewerkte dag.

4. Werkkostenregeling (WKR)

De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met EUR 400.000 is vanaf 1 januari 2022 teruggebracht naar 1,7%. Boven EUR 400.000 is de vrije ruimte ongewijzigd (1,18 % van de loonsom).

5. Rookruimtes verboden

Sinds 1 januari jl. moeten alle werkplekken volledig rookvrij zijn; rookruimtes zijn niet meer toegestaan.

Verplichte corona zelftest op het werk

Onlangs boog de rechtbank Amsterdam zich in een kort geding over de vraag of van een werknemer kon worden verlangd dat deze wekelijks een corona zelftest zou doen en – bij een positieve uitslag – zijn werkgever daarover zou informeren. De werknemer, die niet gevaccineerd was en als danser werkte in een dansgezelschap, weigerde hier aan te voldoen omdat hij vond dat dit zijn privacy schond. Uiteindelijk werd de werknemer door zijn werkgever geschorst en de loondoorbetaling gestaakt omdat de werknemer niet op andere wijze inzetbaar was en de werkgever in de gegeven situatie geen andere mogelijkheid zag een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen. De werknemer startte vervolgens een kort geding tot wedertewerkstelling en doorbetaling van zijn loon. De rechter vond echter dat de zorgplicht van de werkgever voor een veilige werkomgeving in dit geval zwaarder woog dan de privacy van de werknemer. Klik hier voor de hele uitspraak.

Renzo Ter Haseborg

Advocaat/partner

Barbara Spliet

Advocaat/partner

Yvette Kouwenberg

Advocaat/partner