Aankondiging

Nieuws Aankondiging Parker Advocaten 28 december 2018 There’s so much we share.  So why not share the same name?   Per 1 januari 2019 wordt De Grave De Mönnink Spliet Advocaten versterkt met Scope Advocaten en gaan wij verderonder de naam Parker Advocaten. Vanuit... Lees meer

Bescherm uw bedrijfsgeheimen

Per 9 juni 2018 moet de Europese richtlijn Bedrijfsgeheimen in de Nederlandse wet zijn verwerkt, het wetsvoorstel hiervoor is momenteel in behandeling. De nieuwe wet moet houders van bedrijfsgeheimen meer mogelijkheden bieden op te treden tegen onrechtmatig gebruik van hun bedrijfsgeheimen.

Lees meer

Houders van eu-merken opgelet!

Met ingang van 23 maart jl. is de Europese merkenwetgeving op een aantal punten gewijzigd. Zowel de Merkenrichtlijn (bindende EU-richtlijnen voor de wetgeving in de lidstaten) als de Merkenverordening (wetgeving ten aanzien van het EU-merk) is aangepast. De wijzigingen in de Merkenrichtlijn hoeven pas over enige tijd in de nationale wetgeving te worden geïmplementeerd en gelden daarom vooralsnog niet voor de Benelux merken of andere nationale merken.

Lees meer