Nieuws

Opdrachtovereenkomst zzp’ers op de schop!

In het fiscale recht en in het socialezekerheidsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Deze laatste groep is verplicht loonbelasting en sociale premies af te dragen over het ontvangen loon. Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: de “Wet”) wordt geprobeerd schijnzelfstandigheid terug te dringen.

Lees meer