Nieuws

Opdrachtovereenkomst zzp’ers op de schop!

In het fiscale recht en in het socialezekerheidsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Deze laatste groep is verplicht loonbelasting en sociale premies af te dragen over het ontvangen loon. Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: de “Wet”) wordt geprobeerd schijnzelfstandigheid terug te dringen.

Lees meer

De herplaatsingsverplichting voor de werkgever in 7 stappen

Wanneer moet een werkgever zich inspannen om een werknemer te herplaatsen?
Artikel 7:669 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen indien daar een redelijke grond voor bestaat en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. 

Lees meer