Distributie & agentuur

Distributie en agentuur worden veel gebruikt bij het marketen en verkopen van producten en diensten en kennen een bijzondere vorm van contracteren. De afspraken binnen een distributie- of agentuurnetwerk moet daarom goed geregeld zijn. Dit vereist zowel commerciële als gespecialiseerde juridische kennis. Wij assisteren onze cliënten onder andere bij nationale en internationale distributie- en agentuur, het opzetten of beëindigen van distributienetwerken en agentuurrelaties en alle hieraan gerelateerde contracten. Ook staan wij onze cliënten bij in het voeren van gerechtelijke procedures over distributie en agentuur.
Voor internationale zaken of aspecten beschikken wij over een wereldwijd netwerk van gespecialiseerde advocaten.

Tessa de Mönnink

advocaat/partner

Annelies van Zoest

advocaat/partner

Micheline Don

advocaat/partner

Nieuws

Wet Franchise 16 juni jl. aangenomen door Tweede Kamer

na een lange aanloop zal de Wet Franchise naar verwachting binnenkort een feit zijn. Franchisegevers doen er goed aan om te anticiperen op deze aankomende wetgeving, die waarschijnlijk een zeer korte overgangsperiode zal kennen.

Inhoud en invoering wetsvoorstel

De Wet Franchise is op 16 juni jl. aangenomen door de Tweede Kamer, inclusief enkele amendementen.

Lees meer

Update wetsvoorstel tijdelijke betalingsuitstelwet 2020 (“COVID-19 verweer”) en wetsvoorstel herstructurering buiten faillissement (WHOA)

Samenvatting:
met dit wetsvoorstel wordt er een “COVID-19-verweer” geïntroduceerd voor ondernemingen die in liquiditeitsproblemen verkeren als een gevolg van de coronamaatregelen die van overheidswege zijn getroffen.

Achtergrond:
De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om liquiditeitsproblemen voor bedrijven als een gevolg van het COVID-19 te beperken.

Lees meer

Nieuwe leidraad ACM

Leveranciers en afnemers maken voortdurend afspraken over koop, verkoop en doorverkoop van producten en diensten, in het kader van o.a. distributie, dealer- en franchiseovereenkomsten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) let erop of deze afspraken niet nadelig zijn voor de concurrentie en de consument. Dan zijn de afspraken verboden.

Lees meer