Mediation

Mediation is een alternatieve vorm van geschilbeslechting waarbij partijen, met behulp van de mediator, met elkaar en in vertrouwelijkheid tot een oplossing van hun geschil komen in plaats van afhankelijk te zijn van een gerechtelijk oordeel. Zo houden zij zelf de regie over het resultaat. Groot voordeel van mediation is dat dat resultaat altijd maatwerk is en daarmee de beste oplossing voor beide partijen. Ander voordeel van mediation is dat de kosten beperkt zijn en in vrij korte tijd het conflict definitief wordt opgelost. De ervaren mediator van Parker advocaten bemiddelt voornamelijk in zakelijke conflicten, zoals conflicten tussen of in bedrijven, arbeidsconflicten, conflicten binnen medezeggenschaps- of ondernemingsraden, ICT- conflicten of andere samenwerkingsconflicten. De mediator is MfN geregistreerd en IMI gecertificeerd.

 

Mediation in corona tijd
Gedurende deze hectische en onzekere tijden als gevolg van het corona virus, hebben wij besloten om de mediation bijeenkomsten zoveel mogelijk op afstand (online) te laten plaatsvinden.
Wij hebben afgelopen weken goede ervaring opgedaan met online mediation, via verschillende vormen van video-conferencing, en zijn verheugd dat we op deze wijze onze werkzaamheden voor onze cliënten kunnen voortzetten. De keuze voor het medium wordt samen met de deelnemers bepaald. Vanzelfsprekend houden we daarbij de betrouwbaarheid en veiligheid van het medium in de gaten.

Indien de gezondheid van deelnemers het toelaat en een fysieke ontmoeting echt de voorkeur heeft, kan de mediation ook nog steeds bij ons op kantoor plaats vinden. Wij hebben extra maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en mediators te waarborgen.

Mocht u vragen hebben over online mediation en onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op.

 

Linda Eijpe

partner/advocaat/mediator (MfN register)

Nieuws

Aankondiging

Nieuws Aankondiging Parker Advocaten 28 december 2018There’s so much we share.  So why not share the same name?   Per 1 januari 2019 wordt De Grave De Mönnink Spliet Advocaten versterkt met Scope Advocaten en gaan wij verderonder de naam Parker Advocaten. Vanuit...

Lees meer